Daha fazlası için Blog'umuzu inceleyin

ISO/IEC 27701:2019 “Kişisel Veri Gizliliği Yönetim Sistemi” Standardı ve KVKK

ISO/IEC 27701 Standardı Nedir ?

ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Veri Gizliliği Yönetim Sistemi (KVYS), ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 27002 Bilgi Güvenliği Yönetim (BGYS) standartlarının bir uzantısı olup kişisel verilerin gizliğinin sağlanmasını amaçlayan genişletilmiş bir standarttır. ISO/IEC 27701 standardı, kişisel verilerin gizliliğini sağlamak için bir sistem oluşturmak, uygulamak, sürdürmek ve sürekli olarak iyileştirmek için rehberlik sağlamaktadır.

Devamını oku

Kişisel verilerin korunması kapsamında 'Açık Rıza' kavramının analizi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ülkemizde 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile kişisel verilerin toplanması, erişilmesi, işlenmesi, hangi hukuki gerekçelerle kullanılması gerektiği, idari ve cezai yaptırımlar gibi birçok düzenleme yer almaktadır. Bütün bu düzenlemelerin arasında ‘Açık Rıza’ kavramı önemli bir yere sahiptir. Bu kavram, hem ulusal hem de uluslararası düzenlemelerde yer almaktadır. Örneğin, GDPR’da her kişisel veri işlenmesi için açık rıza şartı aranmaktadır.

Devamını oku